2413023937 Ηφαιστου 35, Λάρισα plaeducationlarissa@gmail.com

Πόσο βοηθούν τα παζλ τα παιδιά

Πόσο βοηθούν τα παζλ τα παιδιά

-Τα puzzles είναι σημαντικό εργαλείο μάθησης και χρησιμοποιείται στα παιδιά για την ενίσχυση της ανάπτυξής τους.

-Είναι εργαλείο μάθησης της λύσης προβλημάτων και ανάπτυξης της κριτικής σκέψης.

-Αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες καθώς ρωτούν για κάθε κομμάτι.

-Μάθηση μαθηματικών εννοιών. Καθώς συναρμολογούν ένα puzzle, τα παιδιά μαθαίνουν την κατηγοριοποίηση, την οργάνωση των κομματιών, ενώ ταξινομούν και αναγνωρίζουν τα κομμάτια.

-Εξάσκηση συντονισμού μεταξύ αυτού που βλέπουν τα μάτια, εκείνου που η σκέψη επιδιώκει και εκείνου που καταφέρνουν τα χέρια.

-Άσκηση στις κινήσεις, ενδυνάμωση των μυών.

-Κοινωνικές δεξιότητες, με την ομαδική συνεργασία για την συναρμολόγηση ενός puzzle.

-Εξάσκηση στην υπομονή και επιμονή για την ολοκλήρωση ενός εργου.

-Παίζοντας, αποκτούν την ικανότητα της εναλλακτικής λύσης όταν ένα κομμάτι του puzzle, δεν ταιριάζει σε συγκεκριμένο χώρο, ή όταν το ίδιο κομμάτι μπορεί να τοποθετηθεί με διαφορετικό τρόπο.

#puzzle

Πίσω